Σύνολα Δεδομένων

ομάδες δεδομένων

GIS - Δίκτυα (MapServer)

Εισαγωγή συντεντεγμένων ως δεδομένα εισόδου (π.χ. 364100.196395546, 4306630.06087715, 363800.305107763, 4306730.91762086) και επιστροφή εικόνας με τις διαδρομές (μπλε γραμμές) των δικτύων.

Ελληνικά