Σχετικά με την Πλατφόρμα

Οι νέες τεχνολογίες έχουν αλλάξει την καθημερινότητά μας. Κυβερνήσεις, περιφέρειες και δήμοι, επιχειρήσεις και διεθνείς οργανισμοί προσαρμόζονται καθημερινά στην μεγαλύτερη ζήτηση για πληροφορία, την οποία παρέχουν ελεύθερα, τη χρησιμοποιούν και την επεξεργάζονται. Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας δεν θα μπορούσε να μείνει έξω από τις εξελίξεις. Εισάγουμε για πρώτη φορά εργαλεία για την πρόσβαση κάθε πολίτη στα δεδομένα και τις πληροφορίες της Περιφέρειας, ώστε αυτός να μπορεί να ελέγχει, να τις αξιολογεί και να τις αξιοποιεί.

Απευθυνόμαστε σε κάθε πολίτη που επιθυμεί να ελέγχει τη διοίκησή της Περιφέρειας για τα οικονομικά της, έσοδα, δαπάνες, μισθούς, κατανομή πόρων, υπηρεσίες κ.α, ενώ η πληροφορία θα εμπλουτίζεται διαρκώς, μέσω αυτής της ιστοσελίδας. Τα δεδομένα είναι στη διάθεση κάθε ερευνητή, δημοσιογράφου, επιχειρηματία, οργανώσεων πολιτών, δημόσιων φορέων ή οποιουδήποτε επιθυμεί να τα αξιοποιήσει ή να επισημάνει ιδέες, λάθη ή παραλείψεις στη λειτουργία της Περιφέρειας.

Το δικαίωμα κάθε πολιτή να γνωρίζει και να έχει πρόσβαση στη δημόσια πληροφορία κατοχυρώνεται από το Σύνταγμα και τη νομοθεσία, η οποία εναρμονίστηκε πρόσφατα με την ευρωπαϊκή. Η ανεμπόδιστη πρόσβαση του πολίτη στη δημόσια πληροφορία συνδυάζεται με τις αρχές της ανοιχτής διακυβέρνησης και της καλής νομοθέτησης, ώστε οι πολίτες να καταλαβαίνουν όσα γίνονται και τους αφορούν και οι δημόσιες υπηρεσίες να περάσουν επιτέλους στον 21ο αιώνα και να προσαρμοστούν στις σημερινές κοινωνικές ανάγκες.

Στόχος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο πλαίσιο της στρατηγικής “Εξυπνη Στερεά” είναι να συνδυάσει τα ανοιχτά δεδομένα με καλύτερες υπηρεσίες για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, να δημιουργήσει καινοτόμες εφαρμογές για την καθημερινότητα των πολιτών, να γίνει περισσότερο αποτελεσματική, να ακούσει καλύτερα τα προβλήματα και να φέρει πιο κοντά δήμους, περιφέρειες, πολίτες, επιχειρήσεις και κινήσεις πολιτών για το κοινό καλό.

Δοκιμαστική Λειτουργία

Η υπηρεσία θα εμπλουτίζεται διαρκώς με ανοικτά δεδομένα της Περιφέρειας τα οποία ειναι χρήσιμα στην κοινωνία και στην οικονομία. Μπορείτε να προτείνετε νέα δεδομένα καθώς και ιδέες αξιοποίησης τους μέσα από την πλατφόρμα διαβουλέυσεων


Διαδικτυακές Εφαρμογές