Σύνολα Δεδομένων

ομάδες δεδομένων

Ακτές με Γαλάζια Σημαία (2010)

Περιέχονται οι θέσεις και λοιπά στοιχεία των ακτών στις οποίες έχουν αποδοθεί γαλάζιες σημαίες για το έτος 2010. Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Ελληνικά

Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ΚΛ: 1/100.000

Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ελλάδος που παράχθηκαν από τους μαθητές του 1ου ΕΠΑΛ Χανίων το σχολικό έτος 2015-16.

Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Ακαθόριστη