Σύνολα Δεδομένων

ομάδες δεδομένων

Ακτές με Γαλάζια Σημαία (2010)

Περιέχονται οι θέσεις και λοιπά στοιχεία των ακτών στις οποίες έχουν αποδοθεί γαλάζιες σημαίες για το έτος 2010. Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Ελληνικά