Πρωτεύουσες καρτέλες

Άδεια

License Not Specified

Τρόποι πρόσβασης

The information on this page (the dataset metadata) is also available in these formats.

JSON RDF

via the DKAN API

Μικροί Nησιωτικοί Yγρότοποι της Xώρας

Εμφάνιση ομάδας περιεχομένου: 
Public - accessible to all site users
Ακαθόριστη

Το σύνολο γεωχωρικών δεδομένων απεικονίζει μικρούς νησιωτικούς υγροτόπους έκτασης μικρότερης των 80 στρεμμάτων, όπως εγκρίθηκαν από τον Υπουργό Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, με την εξουσιοδότηση του νόμου για τη Διατήρηση της Βιοποικιλότητας (ν.3937/2011) και μετά από επαρκή επιστημονική τεκμηρίωση. Το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για την προστασία των μικρών νησιωτικών υγροτόπων με τον τίτλο: «Έγκριση καταλόγου μικρών νησιωτικών υγροτόπων και καθορισμός όρων και περιορισμών για την προστασία και ανάδειξη των μικρών παράκτιων υγροτόπων που περιλαμβάνονται σε αυτόν» υπεγράφη από τον Υπουργό την 1η Φεβρουαρίου και προωθηθηκε στο Συμβούλιο Επικρατείας για επεξεργασία.

Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Πληροφορίες Δεδομένων

These fields are compatible with DCAT, an RDF vocabulary designed to facilitate interoperability between data catalogs published on the Web.
FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
2016-02-23
Ημερομηνία ανακοίνωσης
2016-02-16
Αναγνωριστικό
bceb9614-b384-47ef-908b-0e1b911d7b2e
Άδεια
License Not Specified
Βαθμολογία: 
0
Δεν υπάρχουν βαθμολογήσεις ακόμη

Σχόλια