Σύνολα Δεδομένων

ομάδες δεδομένων

Μικροί Nησιωτικοί Yγρότοποι της Xώρας

Το σύνολο γεωχωρικών δεδομένων απεικονίζει μικρούς νησιωτικούς υγροτόπους έκτασης μικρότερης των 80 στρεμμάτων, όπως εγκρίθηκαν από τον Υπουργό Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, με τη

Ακαθόριστη