Σύνολα Δεδομένων

ομάδες δεδομένων

Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ΚΛ: 1/100.000

Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ελλάδος που παράχθηκαν από τους μαθητές του 1ου ΕΠΑΛ Χανίων το σχολικό έτος 2015-16.

Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Ακαθόριστη

Μικροί Nησιωτικοί Yγρότοποι της Xώρας

Το σύνολο γεωχωρικών δεδομένων απεικονίζει μικρούς νησιωτικούς υγροτόπους έκτασης μικρότερης των 80 στρεμμάτων, όπως εγκρίθηκαν από τον Υπουργό Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, με τη

Ακαθόριστη