Πρωτεύουσες καρτέλες

Άδεια

License Not Specified

Τρόποι πρόσβασης

The information on this page (the dataset metadata) is also available in these formats.

JSON RDF

via the DKAN API

Όρια Καλλικρατικών Δήμων Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Εμφάνιση ομάδας περιεχομένου: 
Public - accessible to all site users
Ελληνικά

Δεδομένα σε μορφή kml για τα όρια των καλλικρατικών Δήμων που υπάρχουν στη Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδς

Δεδομένα και Πηγές

Πληροφορίες Δεδομένων

These fields are compatible with DCAT, an RDF vocabulary designed to facilitate interoperability between data catalogs published on the Web.
FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
2016-03-01
Ημερομηνία ανακοίνωσης
2016-03-01
Αναγνωριστικό
d4c35e1c-f908-4301-8292-2acb26cde29b
Άδεια
License Not Specified
Public Access Level
Restricted
Βαθμολογία: 
0
Δεν υπάρχουν βαθμολογήσεις ακόμη

Σχόλια